Proiect

Finalizare cu succes a proiectului de extindere a capacității de producție a mobilierului de baie din cadrul firmei ARTHEMA SRL

S.C. ARTHEMA SRL anunță finalizarea implementării proiectului: ”Extinderea capacității de producție mobilier de baie”, cod SMIS 114158.  Proiectul a început în data de 15.03.2018, iar perioada de implementare s-a desfășurat din data de 15.03.2018 până în 31.01.2021.

Proiectul finanțat prin intermediul Regio - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, a avut o valoare totală 6.061.586,57 lei. Valoarea finanțării nerambursabile pentru acest proiect a fost de 2.411.290,08 lei din care 361.693,51 lei a reprezentat finanțarea din bugetul național, Iar 2.049.596,57 lei a reprezentat finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Contractul de finanțare a fost semnat de către SC Arthema SRL, în calitate de beneficiar, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Vest, și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și al Fondurilor Europene - în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR).

Scopul/Obiectivul general al acestui proiect a vizat îmbunătățirea competitivității economice a firmei ARTHEMA SRL prin extinderea activității si cresterea productivității muncii în sectorul competitiv identificat cu codul CAEN 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  • Achiziționarea de echipamente si instalații destinate extinderii si eficientizarii activitații principale și anume: CNC de prelucrare PAL(Centru de prelucrare cu comanda numerica); Masina de cantuit- masina aplicat folie cant; Utilaj pentru slefuit - masina de slefuit si calibrat; Cabina de vopsit presurizata; Instalație pentru recuperare energie termica; Masina de polisat; Compresor;  Multifuncțional A3; Reciclator de solvent și Centru de gaurire cu control numeric;
  • Îmbunatațirea proceselor productive din cadrul firmei, astfel: Servicii certificare sistem management;  Servicii certificare produs/proces de producție și Servicii participare la târg internațional de mobile;
  • Implementarea unui sistem informatic performant format din aplicație software de tip ERP si infrastructura hardware pentru operarea acesteia.

Concret, rezultatele proiectului sunt:

  • S-au achiziționat echipamente si instalații, destinate dezvoltarii activitații principale si extinderii capacitații de producție și anume: CNC de prelucrare PAL(Centru de prelucrare cu comanda numerica); Masina de cantuit- masina aplicat folie cant; Utilaj pentru slefuit - masina de slefuit si calibrat; Cabina de vopsit presurizata; Instalație pentru recuperare energie termica; Masina de polisat; Compresor;  Multifuncțional A3; Reciclator de solvent și Centru de gaurire cu control numeric;
  • Procese productive au fost îmbunătățite prin: sistem management certificat conform ISO 9001/2015 si ISO 14001/2015;  proces de producție certificat conform FSC - lanțul de custodie a lemnului;  participare la târgul internațional de mobila de la Belgrad, Serbia;


S-au achiziționat și realizat un sistem informatic functional format din: aplicație software de tip ERP; PC stații de lucru, PC statii grafica; Laptop-uri; Terminale mobil scanare; Imprimante cod bare (model 1) - pentru procesul de producție;  Imprimante cod bare (model 2)- pentru produse finite și un sistem server.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați - persoana de contact:
d-na Paula Romocean, telefon 0747 - 023 623, e-mail:

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Arthema

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Zertifikat

TUV Austria
(DIN EN) ISO 9001
Certificate Reg. No 20 100 82002808
(DIN EN) ISO 14001
Certificate Reg. No 20 104 82002809

SC ARTHEMA SRL

Calea Sagului nr. 215, Timisoara
Timis - Romania
Tel: +40 256 225 015 | +40 256 490 403
Fax: +40 256 293 123
Email: 

C.F. / C.U.I. RO8358323
O.R.C. J35/568/1996